06 - 49 29 91 80 contact@bodyinbeeld.nl
Body in Beeld
Body in Beeld

Onze bodyscan

Tobt u al lange tijd met gezondheidsklachten? Wilt u inzicht in uw gezondheidsproblemen? Wilt u een APK voor uw lichaam?
Met Global Diagnostics kunnen we vroegtijdig verstoringen signaleren, zelfs al voordat er klachten ontstaan!

ECG-elektroden voor meting - Onze bodyscan - Body in Beeld

Bij een eerste consult kunnen wij u vertellen wat er zich zoal in uw lichaam afspeelt, wat u zélf kunt doen om uw gezondheid te verbeteren en wat wij voor u kunnen betekenen met onze behandelapparatuur.

Een volledig consult bestaat uit 3 onderdelen:

  • meting
  • analyse en advies
  • behandeling

De 3 onderdelen van het consult

Meting

U neemt plaats op een comfortabele stoel. Er worden twee zelfklevende ECG-elektroden bevestigd aan de binnenzijde van de voeten. Hiermee wordt uw lichaam verbonden met ons meetapparaat. Gewoonlijk wordt de meting uitgevoerd aan de voeten. Als u blessures heeft op deze plaats of andere beperkingen heeft, kunnen andere lichaamsdelen gekozen worden.
Maak de binnenkant van uw voeten vrij voor de meting. Crème bij voorkeur uw voeten vooraf niet in. Horloges, sieraden of brillen hoeven niet perse af, zeker niet wanneer u het iedere dag draagt. Zet wel uw telefoon uit, omdat die de meetresultaten kan beïnvloeden.

In 8 minuten voeren wij een uitgebreide, nauwkeurige lichaamsmeting en analyse uit. Het meetsysteem meet de energetische structuren van het lichaam veilig en nauwkeurig. De meting belast het lichaam niet en is volledig pijnloos.

De meting is technisch gezien uiterst nauwkeurig, doordat er in de meting enkele onderzoeken zijn ingebouwd. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met het lichaam, begint de tweede stap. Hierbij worden de energetische invloeden van de omringende elektromagnetische vervuiling op het lichaam onderzocht. Dit garandeert dat de desbetreffende waarden die in het lichaam worden gemeten niet voor verstoring zorgen en de meetresultaten niet kunnen beïnvloeden. Daarna begint de meting zelf. Er volgen ontelbare afzonderlijke metingen, die zeer gevoelige mensen soms ervaren als een aangename tinteling. Als de meting voltooid is, wordt het hele proces herhaald om te controleren of de eerste meting correct is. In de laatste stap worden de gegevens gekoppeld, zodat deze bekeken kunnen worden door uw therapeut.

Om de meting goed uit te kunnen voeren, is het van belang dat u 8 minuten stil kunt blijven zitten / liggen. Dit geldt ook voor kinderen. Het is goed om vooraf een glas water te drinken, omdat dit uw lichaam ‘in beweging brengt’.

Laat het ons weten als u een pacemaker of kunstmatige gewrichten heeft. Ook als u een orgaantransplantatie heeft gehad of zwanger bent horen wij dit graag vooraf.
Is uw lichaam blootgesteld aan buitengewone belastingen (sport, kuren, ongebruikelijke inspanningen, diëten) of gebruikt u medicatie? Laat het ons weten, zodat we de meting nauwkeuriger kunnen evalueren.

Analyse en advies

De meetresultaten kunt u direct grafisch en in 3D op de computer bekijken. Op deze manier kunt u zelf zien of en waar er in het lichaam disbalansen aanwezig zijn. De lichaamsmeting geeft diep inzicht in de achterliggende oorzaken. Hierdoor kunnen wij naast de symptomen ook de oorzaken behandelen.

Stap voor stap nemen we met u de meting door. In eenvoudige taal leggen we uit wat er zich in uw lichaam afspeelt. Ook geven we adviezen hoe u aan uw gezondheid kunt werken, bijvoorbeeld door uw levensstijl of voeding aan te passen.

Behandeling
De eventuele disbalansen kunnen vervolgens direct door het apparaat worden behandeld. De behandeling bestaat uit het toedienen van elektromagnetische frequenties via de twee zelfklevende elektrodes op de enkels. De behandeling richt zich specifiek op de eerder gemeten verminderde lichaamsfuncties en systemen. Kortgezegd worden er trillinkjes in het lichaam gezonden naar de plekken waar dat nodig is. Dit zorgt ervoor dat er ruimte tussen de lichaamscellen ontstaat, waardoor er meer voeding toegevoerd kan worden en afvalstoffen afgevoerd kunnen worden. Zo wordt het zelfhelend vermogen geactiveerd en bevordert het de verwijdering van schadelijke afvalstoffen, bacteriën, parasieten, schimmels en virussen.

Wat wordt er zoal gemeten, wat komt er in beeld?

N

Onze 13 lichaamssystemen:
+ Immuunsysteem
+ Lymfesysteem
+ Spijsvertering
+ Autonome zenuwstelsel
+ Hart- en vaatsysteem
+ Ademhaling
+ Mond- en kaakstelsel
+ Zintuigen
+ Voortplantingssysteem
+ Spier- en skelet
+ Urinewegen
+ Hersen- en zenuwstelsel
+ Hormonaal systeem
Zijn deze systemen in balans, werken ze goed samen?
Hebben ze extra aandacht / ondersteuning nodig?

N
Energiepercentages
N
Afvalstoffen/toxines
N
Organen en weefsels
N
Metingen op celniveau (o.a. het immuunsysteem, voedingstekorten als bouwstenen van de cel, stress)
N
Allergieën
N
Micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten)
N
In een 3D-presentatie komen o.a. je organen, bloedvaten, zenuwen, lymfe, spieren, skelet, aanhechtingen, gewrichten en hersenen in beeld
3D-presentatie - Onze bodyscan

Onze behandelapparatuur van Vitatec

De Zwitserse Global Diagnostics van Vitatec is een energetisch meet- en behandelsysteem. De Global Diagnostics behoort tot de meest geavanceerde en vooruitstrevende teechnologische meet- en behandelsystemen ter wereld. Sinds 1993 werken artsen en therapeuten in veel Europese landen (waaronder Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) al met dit systeem. Hun ervaringen zijn zeer positief.

De holistische geneeskunde ziet het lichaam als een geheel systeem, dat alleen goed kan werken als alle activiteiten soepel verlopen. Treed er een storing op aan een lichaamsdeel, dan kan dit invloed hebben op alle lichaamsfuncties. Bij een kleine storing zorgt het lichaam in een interactie van alle krachten voor compensatie en herstelt zo de schade. Indien één of meer lichaamsdelen reeds verzwakt zijn of niet optimaal meer werken, is dat niet direct door pijn of andere symptomen merkbaar. Als deze fysieke verstoring onopgemerkt blijft, kan dat in de loop van de tijd ertoe leiden dat de capaciteit van het gehele lichaam verlaagd en, als dit nog niet opgemerkt is, zich ook op dit of op een ander punt ontwikkelen tot onaangename symptomen. Met Global Diagnostics kunnen deze verstoringen vroegtijdig gesignaleerd worden, al voordat er klachten ontstaan.

Tegenwoordig weten we dat ons lichaam reageert op elektromagnetische trillingen. Biofysicus zijn het er over eens dat organismen in hoge mate in wisselwerking staan onder elektromagnetische invloeden – zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde. De technologie van Vitalfeld heeft deze en andere onderzoeksresultaten gebruikt en biedt een methode die deze trillingen (frequentiespectra) uitsluitend tot nut van het lichaam inzet.

Global Diagnostics is een meetsysteem op een puur fysieke basis. Het is ontwikkeld om de energietoestanden van het lichaam te meten en te analyseren.

Behandelapparatuur van Vitatec Global Diagnostics - Onze bodyscan